Bảo Hành: Bảo hành 3 năm chính hãng

Thời Gian Lắp Đặt: Khoảng 3 Tiếng.